ข้อตกลงอนุญาตการลงทะเบียน

รายละเอียดการทำผิดกฎ รูปแบบการจัดการ
สนทนาหรือดำเนินการที่เป็นการก่อกวน ดูถูก ข่มเหง ให้ร้ายหรือข่มขู่ GM หรือผู้เล่นในช่องทางต่างๆ หรือกระทำการทำลายรูปแบบอันดีงามของสังคม แบนบัญชีเกมชั่วคราว 7 วัน
สร้างตัวละครที่มีชื่อและรูปภาพที่ไม่เหมาะสม (ตั้งใจใช้ชื่อที่แสดงว่าเป็นทีมงาน ส่งผลกระทบกับชื่อของบุคคลอื่น เชิงลามก โจมตีบุคคลอื่น ประโยคที่ไม่สุภาพ ละเมิดหลักศีลธรรมของสังคม เกี่ยวข้องกับการเมือง โค้ดที่ระบบหรือบุคคลอื่นไม่สามารถระบุได้ ) ยึดคุณสมบัติสมาชิกของบัญชีเกมคืน และแบน IP
สร้างกลุ่มสังคมที่มีชื่อและรูปภาพที่ไม่เหมาะสม (ตั้งใจใช้ชื่อที่แสดงว่าเป็นทีมงาน ส่งผลกระทบกับชื่อของบุคคลอื่น เชิงลามก โจมตีบุคคลอื่น ประโยคที่ไม่สุภาพ ละเมิดหลักศีลธรรมของสังคม เกี่ยวข้องกับการเมือง โค้ดที่ระบบหรือบุคคลอื่นไม่สามารถระบุได้) หลังจากผู้ดูแลและสมาชิกกลุ่มจะถูกแบนชั่วคราว 7 วันแล้ว ผู้ดูแลกลุ่มจะต้องติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และสลายกลุ่มสังคมดังกล่าว (ลบรูปภาพ)
จากการตรวจสอบด้วยฝ่ายทดสอบหรือโปรแกรมทดสอบ พบว่าใช้งานหรือแจกจ่ายโปรแกรมที่ไม่ใช่ของทีมงาน (รวมถึงและไม่จำกัดเพียงโปรแกรมฝึกฝนอัตมัติ อุปกรณ์เร่งความเร็ว โปรแกรมช่วยคลิก ฟังก์ชั่นคลิกต่อเนื่องหรืออุปกรณ์และโปรแกรมภายนอก เป็นต้น) ยึดคุณสมบัติสมาชิกของบัญชีเกมคืน และแบน IP
จากการดำเนินการภายในเกมหรือบอกเป็นนัยว่ามีการซื้อขาย ทำธุรกรรม แลกเปลี่ยน โอน ดำเนินการทางธุรกิจหรือประกาศโฆษณา เกี่ยวกับของที่มีค่าในชีวิตจริง เงิน เหรียญเกม รวมถึงบัตรเติมเงิน ไอเทม ตัวละคร บัญชี ฝึกฝนแทน เป็นต้น ยึดคุณสมบัติสมาชิกของบัญชีเกมคืน และแบน IP
ผู้ใช้ที่ล็อคอินเข้าเกม หรือดำเนินการใช้อุปกรณ์ หรือใช้บริการในบริเวณที่ไม่ได้เปิดให้บริการ จากการตรวจสอบของบันทึกบนแถบแม่เหล็ก ผู้ที่ไม่ส่งหลักฐานภายใน 7 วัน จะยึดคุณสมบัติสมาชิกของบัญชีเกมคืน
คัดลอกเงินหรือไอเทมภายในเกม ยึดคุณสมบัติสมาชิกของบัญชีเกมคืน และแบน IP
จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าบัญชีดังกล่าวมีข้อมูลจำนวนภายในเกมที่ผิดปกติ ยึดคุณสมบัติสมาชิกของบัญชีเกมคืน และแบน IP
จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าเป็นผู้ขโมยหรือหลอกบัญชีหรือไอเทมของผู้เล่นอื่น ยึดคุณสมบัติสมาชิกของบัญชีเกมคืน และแบน IP
จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าครอบครองหรือเคยมีเงินหรือไอเทมที่มีที่มาไม่ถูกต้อง ยึดบัญชีเกมชั่วคราว ผู้เล่นจะต้องส่งมอบหลักฐานยืนยันว่าเป็นเจ้าของบัญชีดังกล่าว
สร้างผลประโยชน์จาก BUG ภายในเกม ทำให้ข้อมูลบัญชีเกมผิดปกติ (รวมถึงส่งต่อข้อมูล) ยึดคุณสมบัติสมาชิกของบัญชีเกมคืน และแบน IP
ใช้ระบบหรืออุปกรณ์ในการโจมตีหรือทำลายเซิร์ฟเวอร์ ยึดคุณสมบัติสมาชิกของบัญชีเกมคืน และแบน IP
ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบพบว่าดำเนินการใดๆ ที่ผิดต่อกฎหมาย ยึดคุณสมบัติสมาชิกของบัญชีเกมคืน และแบน IP
ใช้หลักฐานเท็จในการจัดการเรื่องบัญชีหรือใส่ร้ายผู้เล่นอื่น ยึดคุณสมบัติสมาชิกของบัญชีเกมคืน และแบน IP
จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับบัญชีที่เคยทำผิดกฎเกม (รวมถึงและไม่จำกัดเพียงบัญชีลงทะเบียนเดียวกัน IP ล็อคอินเดียวกัน ข้อมูลที่ตรงกัน เป็นต้น ) ยึดคุณสมบัติสมาชิกของบัญชีเกมคืน
ใช้ช่องทางเปิดภายในเกม ชื่อห้องสนทนา ชื่อร้านค้าส่วนตัว ชื่อสัตว์เลี้ยงภายในเกมเป็นต้น ในการเปิดเผยข้อมูล หรือวิธีการอื่นๆ โดยใช้ข้อความอย่างชัดเจน แอบแฝง เกี่ยวโยง หรือบอกเป็นนัย ตั้งใจหรือดำเนินการหลอกลวงเกี่ยวข้องกับเรื่องดังนี้ (เช่น บัญชีเกม เหรียญเกม หรือสิ่งของหรือเงินที่『มีค่า』ในชีวิตจริง เป็นต้น) ยึดบัญชีเกมชั่วคราว โดยสมาชิกจะต้องติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ หากเป็นเคสใหญ่ๆ จะยึดคุณสมบัติสมาชิกของบัญชีเกมคืนทันที

คำพูด

หมายเหตุ 1:

อ้างอิงจากข้อที่ 18 ของสัญญาเกมดังกล่าวที่กำหนดกฎการจัดการเกม กฎการจัดการเกมนั้นถือเป็นหนึ่งในข้อตกลงหลักของเกม ซึ่งมีผลเช่นเดียวกับข้อตกลงหลัก ที่ผู้เล่นจะต้องเคารพร่วมกัน
กรุณาเคารพกับข้อกำหนดที่กล่าวไปข้างต้น หากถูกดำเนินการเนื่องจากผิดกฎ ทำให้เกิดความเสียหายเช่น วันที่ใช้งานเงินที่เติม ช่วงเวลาใช้งานไอเทมภายในเกม สมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ หากสมาชิกผิดกฎที่กล่าวไปข้างต้น ผู้ที่ไม่เชื่อฟังตามคำเตือน ตั้งใจดำเนินการให้เกิดความเสียหาย ทางบริษัทจะดำเนินการตัดสินสิ้นสุดการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวหรือถาวรความสถานการณ์หนักเบา และจะไม่มีการคืนค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ 2:

Game Master คือผู้ดูแลเกมของทางบริษัท หากทำการตั้งชื่อตัวผิดกฎตามที่กล่าวไปข้างต้น จะดำเนินการยึดคืนสิทธิ์ในการใช้งาน และจะดำเนินการแจ้งผ่านทางอีเมล์หรือประกาศภายในเว็บไซต์เกม

หมายเหตุ 3:

หากผู้เล่นไม่ได้แจ้งข้อมูลส่วนตัวที่ถูกต้อง หรือข้อมูลที่เคยแจ้งเดิมนั้นไม่ได้ทำการอัพเดทตามความเป็นจริง จะทำการสิ้นสุดการดำเนินการเกมและบริการตรวจสอบประวัติภายในเกมเป็นการชั่วคราว

หมายเหตุ 4:

รายละเอียดการลงโทษในช่วงแรกจะถือเอากฎที่กล่าวไปข้างต้นเป็นหลัก หากมีการปรับแก้ในอนาคต จะดำเนินการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์จริง และจะทำการประกาศเพิ่มเติม

หมายเหตุ 5:

หากผู้เล่นทำผิดกฎที่กล่าวไปข้างต้น หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการลงโทษ กรุณาทำการแจ้งภายใน 14 วันหลังจากมีการลงโทษ โดยในช่วงที่แจ้งนั้นเวลาการลงโทษจะคำนวณตามปกติ

หมายเหตุ 6:

ทางบริษัทไม่ยินยอมให้มีการโอนบัญชี หากมีการโอนสิทธิ์ใดๆ ของซอฟต์แวร์ร์เกมดังกล่าวจะทำการยึดคืนบัญชีซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นการถาวร ผู้เล่นจะต้องไม่ทำการจำหน่ายหรือซื้อขายบัญชีใดๆ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะถือว่าผิดกฎและอาจทำให้บัญชีต้องถูกระงับชั่วคราวหรือถาวร

หมายเหตุ 7:

ผู้เล่นทุกท่านสามารถตั้งชื่อให้แก่ตัวละครตนเอง เมื่อผู้เล่นตั้งชื่อตัวละคร สร้าง “กิลด์” หรือสร้างสัญลักษณ์ที่ทำให้ผู้เล่นอื่นๆ ภายในเกมเห็น จะต้องเคารพกฏและหลักเกณฑ์ทางศีลธรรมตามด้านล่างนี้ หากบริษัทเห็นว่าสัญลักษณ์ดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือโจมตีผู้อื่น จะสามารถแก้ไขชื่อ ลบสัญลักษณ์หรือช่องทางสนทนาที่เกี่ยวข้อง และ/หรือระงับการใช้งานเกมชั่วคราวหรือถาวร กล่าวคือ ไม่สามารถใช้ชื่อใดๆ ดังนี้:

 1. ลอกเลียนแบบชื่อของอีกบุคคลหนึ่ง รวมถึงและไม่จำกัดเพียง “ผู้ดูแลเกม” หรือพนักงานหรือตัวแทนของบริษัท
 2. ชื่อที่มีความหมาย "สาปแช่ง" หรือใช้คำที่โจมตีผู้อื่น ทำลายชื่อเสียงของผู้อื่น หยาบคาย ลามก เกลียดชัง หรือคำที่ส่อเสียดเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธ์หรือรูปแบบอื่นๆ
 3. ชื่อที่เป็นของผู้อื่นหรือชื่อที่เป็นอัตลักษณ์แต่ไม่ได้รับคำยินยอมทั้งทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษรจากบุคคลดังกล่าว
 4. ชื่อที่เป็นบุคคลทางประวัติศาสตร์ ผู้มีชื่อเสียงหรือดารา
 5. ชื่อที่เหมือนหรือใกล้เคียงกับโลโก้ที่จดทะเบียนหรือยังไม่ได้จดทะเบียน หรือโลโก้บริการ หรือมีโลโก้ดังกล่าวแฝงอยู่
 6. ชื่อของบุคคลหรือเทพเจ้าทางศาสนา
 7. ชื่อที่ตั้งจากผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงที่เกี่ยวข้องกับ “ชื่อเกมดังกล่าว” รวมถึงชื่อของการตั้งค่าต่างๆ ภายในเกม
 8. ชื่อที่เกี่ยวข้องกับยาเสพย์ติด เรื่องเพศ ของมึนเมาหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย
 9. ชื่อที่ตั้งจากประโยค วลีหรือประโยคที่ไม่มีความหมาย
 10. ไอดอลหรือตัวละครที่เป็นที่รู้จัก
 11. ชื่อที่มีตำแหน่งแฝงอยู่
 12. ชื่อที่ผิดกฏความปลอดภัยประเทศ ไม่เหมาะสมกับสังคม
 13. ชื่อที่เกี่ยวข้องกับเงิน「จริง」
 14. ชื่อที่ใช้ตัวอักษรอื่นๆ ทำให้ไม่สามารถระบุความหมายของชื่อได้

ผู้เล่นไม่สามารถใช้ชื่อที่เขียนผิดหรือมีความใกล้เคียงกับข้อกำหนดข้างต้น โดยใช้การออกเสียงมาหลบเลี่ยงข้อกำหนดข้างต้น และไม่สามารถใช้การผสมคำ เพื่อทำผิดข้อกำหนดข้างต้น

หมายเหตุ 8:

หากทางบริษัทตรวจสอบพบว่ามีความเกี่ยวโยงกับการหลอกลวง ลักขโมยเงิน อาวุธ เครื่องป้องกัน ไอเทม เป็นต้นของบัญชีสมาชิกใดๆ หรือมีการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิ์ของสมาชิกต่างๆ หากตรวจสอบพบแล้ว ทางบริษัทสามารถยึดคืนสิทธิ์การใช้งานของบัญชีและบันทึกบนแถบแม่เหล็กโดยไม่มีเงื่อนไข

หมายเหตุ 9:

ใช้รูปแบบการดำเนินการใดๆ ภายในเกมในการดำเนินการทางธุรกิจ เช่น:มอบ「การอัพ Lv」ให้แก่สมาชิกใดๆ เพื่อแลกเปลี่ยนกับเงิน「จริง」 หรือใช้ไอเทมหรือเงินภายในเกมเพื่อแลกเปลี่ยนเงินหรือไอเทมมีค่าในชีวิตจริง หรือทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงิน「จริง」กับสมาชิกอื่น หากตรวจสอบพบแล้วทางบริษัทสามารถยึดคืนสิทธิ์การใช้งานของบัญชีของผู้ซื้อและขายและบันทึกบนแถบแม่เหล็กโดยไม่มีเงื่อนไข

หมายเหตุ 10:

หากใช้ช่องโหว่ของโปรแกรมหรือวิธีอื่นๆ ในการคัดลอกยุทธภัณฑ์ เงิน อัพ Lv ทันที แก้ไขคุณสมบัติตัวละคร ค่า Exp สะสม ดำเนินการที่ไม่เหมาะสม หรือเพิ่มภาระให้แก่เซิร์ฟเวอร์หรือทำให้เซิร์ฟเวอร์ค้าง ทางบริษัทสามารถทำการยึดคืนไอเทมหรือจำนวนทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการกระทำที่ไม่เหมาะสมโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ และไม่ต้องทำการชดเชย

หมายเหตุ 11:

โปรดระวัง!! ทางบริษัทไม่เห็นชอบกับการที่สมาชิกใช้โปรแกรมที่ไม่ได้ผ่านการเห็นชอบจากทางบริษัท รวมถึงและไม่จำกัดเพียง『โปรแกรมฝึกฝนอัตมัติ』,『อุปกรณ์เร่งความเร็ว』,『โปรแกรมช่วยคลิก』,『คำสั่งแมโคร』 หากมีสมาชิกใช้และ/หรือเข้าสู่โปรแกรมที่ไม่ได้รับความเห็นชอบ ทางบริษัทสามารถดำเนินการลงโทษตามกฎการดูแลได้ และทางบริษัทสามารถทำการยึดคืนไอเทมหรือบันทึกบนแถบแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากการใช้โปรแกรมที่ไม่ได้รับความเห็นชอบไม่มีเงื่อนไขใดๆ และไม่ต้องทำการชดเชย และสามารถทำให้บัญชีดังกล่าวกลับสู่สถานะเริ่มต้น และไม่ต้องทำการชดเชย

หมายเหตุ 12:

ขณะดำเนินการเกม นอกจากเหนือจากการอยู่ในสถานะพักหน้าจอ เมื่อผู้ดูแลมีคำขอต้องการข้อความหรือสิ่งอื่นๆ ที่สามารถยืนยันเวลาดำเนินการที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของผู้เล่น ผู้เล่นมีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการตาม มิเช่นนั้นจะถือว่าใช้โปรแกรมฝึกฝนโจมตีอัตโนมัติ หากผู้เล่นไม่ได้อยู่ในสถานะพักหน้าจอและผ่านการตรวจสอบว่าไม่ได้อยู่ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ จะถือว่าเป็นตัวละครบอท (Robot) ซึ่งทางบริษัทจะรวบรวมหลักฐานในบันทึกบนแถบแม่เหล็ก และสามารถดำเนินการตามกฎหมาได้

หมายเหตุ 13:

ทางบริษัทไม่เห็นชอบกับการเรียกร้องทรัพย์สินใดๆ นอกเกม หรือการจำหน่าย แจกหรือซื้อขายสิ่งของ "จริง" ในโลกแห่งความเป็นจริงและโลกเกม ผู้เล่นไม่สามารถซื้อขายไอเทมหรือจำหน่ายไอเทมเพื่อแลกเงิน "จริง" ได้

หมายเหตุ 14:

หากสมาชิกแจ้งว่าบัญชีถูกแฮคหรือแจ้งเหตุการณ์ผิดกฎต่างๆ ทางบริษัทฯ จะทำการตรวจสอบอย่างละเอียดจากบันทึกบนแถบแม่เหล็ก หากตรวจสอบในบันทึกบนแถบแม่เหล็กพบว่าบัญชีสมาชิกเกี่ยวโยงกับการรับของโจรหรือทำให้บุคคลอื่นเสียหาย(รวมถึงและไม่จำกัดเพียงทางบริษัทและสมาชิกเกม เป็นต้น) ทางบริษัทมีสิทธิ์ในการยึดคืนสิทธิ์การใช้บัญชีของผู้เล่นและโอนย้ายบันทึกบนแถบแม่เหล็ก ทางบริษัทมีสิทธิ์ในการส่งข้อมูลให้แก่ฝ่ายตรวจสอบเพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

หมายเหตุ 15:

ภายในบันทึกบนแถบแม่เหล็กมีความเกี่ยวโยงกับการจำหน่ายไอเทมเพื่อแลกเงิน "จริง" หรือดำเนินการซื้อขายไอเทม ทางบริษัทมีสิทธิ์ในการยึดคืนสิทธิ์การใช้บัญชีของผู้เล่น และ/หรือยึดคืนบันทึกบนแถบแม่เหล็กที่ได้รับ และไม่ต้องทำการชดเชย

หมายเหตุ 16:

เพื่อความเสมอภาคและความเสถียรภาพของเซิร์ฟเวอร์ ผู้เล่นยินยอมให้ทางบริษัทปรับเปลี่ยน แก้ไขหรือตอบกลับข้อมูลในบันทึกบนแถบแม่เหล็กบัญชี

หมายเหตุ 17:

Game Master คือผู้ดูแลเกมของทางบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีหน้าที่แจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นออนไลน์ และดูแลโลกเกมออนไลน์ให้มีความราบรื่นและเสถียรภาพ และมีหน้าที่ตรวจสอบกิจกรรมออนไลน์ของผู้เล่น บันทึกเหตุการณ์ที่อาจจะผิดกฎ และจัดการผู้ที่ทำผิดกฎเงื่อนไขการใช้บริการตามความเหมาะสม และ/หรือแจ้งไปยังผู้มีอำนาจในการจัดการ

หมายเหตุ 18:

Game Master ภายในเกมจะไม่เกี่ยวข้องกับเกมของสมาชิกหรือไม่เข้าร่วมการโต้เถียงใดๆ ที่เกิดขึ้น สมาชิกโปรดทำการไกล่เกลี่ยด้วยตนเอง Game Master ไม่ได้อยู่สถานะในการตัดสินข้อพิพาท แต่หากเกิดสถานการณ์ที่รวมถึงและไม่จำกัดเพียงสถานการณ์ดังนี้ Game Master จะอยู่สถานะที่ต้องตัดสินว่าจะรายการเพื่อดำเนินการจัดการหรือไม่:

 1. การกระทำที่ทั้งทาง Game Master และสมาชิกต่างเห็นพ้องว่าผิดหลักศีลธรรมและควรจัดการ
 2. การโพสต์หรือดำเนินการกระทำและ/หรือคำพูดที่ Game Master เห็นว่าไม่เหมาะสม
 3. ใช้ระบบแจ้งปัญหาบนเว็บไซต์แจ้งข้อมูลที่ไม่ถูกต้องโดยมีเจตนาไม่ดี
 4. ยุยงให้สมาชิกอื่นดำเนินการผิดกฎของเงื่อนไขผู้ใช้บริการไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม
 5. ปลอมรายละเอียดเพื่อหลอก Game Master ตั้งใจดำเนินการเพื่อได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรได้หรือกระทบต่อสิทธิ์ของสมาชิกท่านอื่น
 6. แอบแฝงเป็น Game Master เพื่อหลอกสมาชิกท่านอื่น
 7. รายละเอียดผู้ใช้แพลทฟอร์มภายนอกของเกมดังกล่าว
  1. สมาชิกแพลทฟอร์มภายนอก ไม่มีบริการแก้ไขรหัสผ่านเกม!(หากต้องการแก้ไขรหัสผ่านของแพลทฟอร์มภายนอก กรุณาติดต่อแพลทฟอร์มภายนอก)
  2. สมาชิกแพลทฟอร์มภายนอก ไม่มีบริการตรวจสอบรหัสผ่านเกม!(หากต้องการตรวจสอบรหัสผ่านแพลทฟอร์มภายนอก กรุณาติดต่อแพลทฟอร์มภายนอก)
  3. สมาชิกแพลทฟอร์มภายนอกสามารถล็อคอินเข้าเกมผ่านหน้าล็อคอินเว็บไซต์หลักเกมได้
  4. ทุกบัญชีแพลทฟอร์มภายนอกสามารถเปิดใช้บัญชีเกมได้เพียง 1 บัญชี
  5. แพลทฟอร์มภายนอกหมายถึง:FACEBOOK、MSN、GOOGLE…เป็นต้น
 8. การกระทำที่ตั้งใจโอนบัญชีหรือขอบัญชีผู้อื่นใดๆ
 9. ใช้ระบบแจ้งปัญหาบนเว็บไซต์แจ้งข้อมูลที่ไม่ถูกต้องโดยมีเจตนาไม่ดี
 10. การกระทำที่ตั้งใจหลอกใช้บัญชีของผู้อื่นโดนมีเจตนาไม่ดี
 11. ตั้งใจใช้เหรียญเกม เหรียญเติมเงิน ไอเทมภายในเกมหรือผลประโยชน์จากโปรแกรมภายนอกทำลายความเสมอภาคของเกม
 12. ใช้ช่องทางสนทนาสมาชิกที่ทางทีมงานเตรียมไว้หรือภายในเกมเพื่อส่งต่อเว็บไซต์หรือที่อยู่เว็บไซต์ใดๆ
 13. ในช่องทางสนทนา ส่งข้อความซ้ำเดิมอย่าต่อเนื่อง ข้อความที่ยาวเกินไป โพสต์ล้างข้อความเป็นเวลานาน หรือส่งข้อความที่ไม่มีความหมาย โดยไม่ฟังคำตักเตือนของ Game Master
 14. ส่งข้อความที่ผิดเงื่อนไขการใช้บริการใดๆ ในช่องทางสนทนาที่เปิดหรือไม่เปิดสาธารณะ (ช่องทางทั่วไป กลุ่ม กิลด์ ซื้อขาย สนทนาลับ โลก) โดยทาง Game Master จะเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
 15. ทำผิดกฎการจัดการที่ทางบริษัทเป็นผู้กำหนด
 16. สมาชิกปฏิเสธที่จะใช้ความร่วมมือกับทาง Game Master

หมายเหตุ 19:

ขณะดำเนินการ ไคลแอนท์ของเกมจะสามารถมอนิเตอร์โปรแกรม RAM และ/หรือ CPU ของคอมพิวเตอร์ผู้เล่น เพื่อจำแนกโปรแกรมภายนอกที่ดำเนินการพร้อมกับเกมดังกล่าว โปรแกรมภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตที่กล่าวในเอกสารฉบับนี้รวมถึงและไม่จำกัดเพียงสถานการณ์ที่ทางบริษัทเป็นผู้ระบุแต่เพียงผู้เดียว:

 1. สามารถดำเนินการหรือให้เงินปลอมใดๆ
 2. ทำให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขหรือแฮคเข้าหน้าเกม สภาพแวดล้อมหรือประสบการณ์ที่ทางบริษัทไม่ได้อนุญาต
 3. สกัดกั้น " mine " หรือช่องทางอื่นๆ หรือใช้ซอฟต์แวร์ ภายนอก " addon " หรือ " mod " ที่สามารถรวบรวมข้อมูลเกมได้

เมื่อทางบริษัทตรวจพบโปรแกรมภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต จะแจ้งข้อมูลไปยังทางผู้พัฒนาเกม รวมถึงและไม่จำกัดเพียงชื่อผู้ใช้ของผู้เล่น ข้อมูลโปรแกรมภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต วันที่และเวลาที่ตรวจพบโปรแกรมภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต

หมายเหตุ 20:

ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการดึงข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องจากคอมพิวเตอร์ของผู้เล่นและระบบให้บริการ และข้อมูลที่ไม่ใช้ส่วนตัวที่เกิดขึ้นจากการล็อคอินเข้าเกม เพื่อทำการทำสถิติผู้ใช้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ รวมถึงและไม่จำกัดเพียงฮาร์ตดิสก์ CPU ที่อยู่ IP รหัสระบบปฏิบัติการของผู้เล่น
เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินการกับสมาชิกที่แฮคและใช้เงินปลอมในการเอาเปรียบผู้เล่นอื่น ทางบริษัทมีสิทธิ์ที่จะดึงข้อมูลจากอะไหล่หรือคอมพิวเตอร์ของผู้เล่น รวมถึง RAM ระบบปฏิบัติการ การ์ดจอ CPU และอุปกรณ์หน่วยความจำ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะใช้สำหรับผู้ที่โกงเกมเท่านั้น ไม่มีสาเหตุอื่น

หมายเหตุ 21:

การดำเนินการภายในเกมนั้นจะต้องดำเนินการภายใน 「เวลาที่กำหนด」 เท่านั้น มิเช่นนั้นจะถือว่าสิ้นผล
ทางบริษัทจะใช้ 「บันทึกเกม」ของสมาชิกในการทำการสรุปสถิติข้อมูล
หากภายในเกมมีผู้ที่นำเสนอข้อความการพนันหรือใช้ช่องทางใดๆ ให้ผู้เล่นอื่นเข้าร่วมการพนัน ทางบริษัทฯ นอกจากจะสามารถระงับการให้บริการตามเงื่อนไขสมาชิกข้อ 22 แล้ว ยังสามารถใช้หลักฐานจากบันทึกบนแถบแม่เหล็กเพื่อแจ้งความทางกฎหมายได้อีกด้วย

หมายเหตุ 22:

เมื่อภายในเกมเปิดให้ผู้ใช้สามารถใช้เงินเติมเงินเพื่อแลกเปลี่ยนไอเทมหรือเหรียญเกม เกมจะเป็นช่องทางการแลกเปลี่ยนในทิศทางเดียวเท่านั้น ไม่สามารถนำไอเทมหรือเหรียญเกมมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินเติมหรือเงินสดได้
ไอเทมและเหรียญเกมนั้นเอาไว้ใช้เพื่อความบันเทิงเท่านั้น เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนการแลกเปลี่ยนที่กล่าวไปข้างต้นนั้น จะไม่สามารถแลกเปลี่ยนค่าใดๆ ได้

top