ข้อตกลงอนุญาตการลงทะเบียน

กฎหมายและข้อบังคับด้านความเป็นส่วนตัว

บริษัท เอสเอ็นเอสพลัส(ต่อไปจะเรียกว่า “บริษัทฯ”) เพื่อป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่าน และเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน ภายใต้「กฎหมายและข้อบังคับด้านความเป็นส่วนตัว」(Privacy Policy ต่อไปจะเรียกว่านโยบายความเป็นส่วนตัว) เพื่อให้ท่านเข้าใจถึงการคุ้มครองและการให้ความสำคัญที่ทางบริษัทฯ มีให้แก่ความเป็นส่วนตัวของท่าน และแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน ซึ่งนโยบายฉบับนี้จะทำให้ท่านเข้าใจถึงการที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของท่าน:

 1. ชื่อบริษัท
 2. เป้าหมายการเก็บรวบรวม
 3. ประเภทของข้อมูลส่วนตัว
 4. ช่วงเวลา สถานที่ เป้าหมายและวิธีการใช้ข้อมูลส่วนตัว
 5. รูปแบบและสิทธิ์ในการดำเนินการของท่าน
 6. เมื่อท่านไม่ได้ส่งมอบข้อมูลส่วนตัวอย่างครบถ้วน การไม่ส่งมอบจะส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของท่าน
 7. การคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว

ขอให้ท่านกรุณาอ่าน 「นโยบายความเป็นส่วนตัว」 ของทางบริษัทฯ อย่างละเอียด

1.) ขอบเขตการใช้งาน

「นโยบายความเป็นส่วนตัว」ของทางบริษัทฯ จะใช้งานเมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมภายในเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ หรือเว็บไซต์อื่นๆ ภายในเครือ เกี่ยวโยงถึงการรวบรวม จัดการ ใช้งาน โอนย้ายข้ามชาติและมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว แต่จะไม่ใช้งานในเว็บไซต์หรือหน้าเว็บที่เชื่อมต่อไปยังหน้าเว็บไซต์ภายนอกจากเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ

2.) ประเภทและเป้าหมายการเก็บรวบรวมข้อมูล

จากเป้าหมายการบริการที่ไม่เหมือนกันของทางบริษัทฯ ประเภทและรูปแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของท่านอาจมีดังนี้:

 1. สมัครสมาชิก
  เมื่อท่านสมัครเป็นสมาชิก ท่านจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวของท่าน ซึ่งรวมถึงชื่อสกุล เพศ เลขบัตรประชาชน ที่อยู่ วันเกิด เบอร์โทร อีเมล์ อาชีพ เป็นต้น เมื่อเป็นสมาชิกแล้ว ท่านจะได้รับบัญชีและรหัสผ่านสมาชิก 1 ชุด โดยจะต้องล็อคอินเข้าใช้บริการต่างๆ ของสมาชิกผ่านบัญชีและรหัสผ่านดังกล่าว
 2. ธุรกรรมออนไลน์
  เมื่อท่านเลือกใช้บริการธุรกรรมออนไลน์ โดยจะรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อที่ท่านกรอก ซึ่งจะขึ้นอยู่กับรูปแบบการทำธุรกรรมออนไลน์ที่ท่านใช้ เพื่อยืนยันว่าท่านได้ชำระเงินบริการค่าใช้จ่ายเติมเงินหรือขนส่งเสร็จสิ้น เป็นต้น
 3. กิจกรรมออนไลน์
  เมื่อท่านล็อคอินบัญชีและรหัสผ่านสมาชิกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์หรือแบบสอบถามออนไลน์ที่ทางบริษัทเป็นผู้จัดขึ้น ข้อมูลส่วนตัวของท่านนั้นจะถูกส่งมาจากคลังข้อมูลสมาชิก แต่ถ้าหากกิจกรรมดังกล่าวยังต้องการให้ท่านกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลที่ต้องการอย่างละเอียด ซึ่งข้อมูลที่กรอกเพิ่มเติมนั้น ก็จะได้รับความคุ้มครองจากนโยบายความเป็นส่วนตัว
 4. เข้าชมเว็บไซต์
  เมื่อท่านเข้าชมหรือค้นหาในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือเว็บไซต์ต่างๆ ในเครือ เซิร์ฟเวอร์ของบริษัทจะทำการบันทึกที่อยู่ IP เวลาและบันทึกเกี่ยวกับการเข้าชมที่ท่านใช้เชื่อมต่ออัตโนมัติ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้นั้นจะใช้สำหรับการทำสถิติการเข้าร่วมหรือการปรับปรุงบริการอินเตอร์เนทเท่านั้น เพื่อปรับปรุงคุณภาพของบริการของบริษัทฯ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะใช้สำหรับการวิเคราะห์ในภาพรวมเท่านั้น ไม่มีการติดต่อหรือระบุเป็นรายบุคคล
 5. อื่นๆ
  นอกเหนือจากข้อมูลส่วนตัวที่ท่านส่งมอบให้ทางเราโดยตรงแล้ว ท่านอาจจะได้ส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่บริษัทอื่นๆ ที่ทำงานร่วมกับบริษัทฯ ของเรา และอยู่ภายใต้ความเห็นชอบหรือเพื่อบรรลุเป้าหมายของสัญญา ในการส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่บริษัทเรา โดยข้อมูลเหล่านี้จะสามารถใช้งานและดำเนินการได้ตามขอบเขตบริการที่ท่านเห็นชอบหรือเพื่อบรรลุเป้าหมายของสัญญาเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้รูปแบบอื่นได้

3.) ช่วงเวลา สถานที่ เป้าหมายและวิธีการใช้ข้อมูลส่วนตัว

 1. ช่วงเวลาการใช้งาน
  นอกเหนือจากจะมีคำสั่งตามกฎหมาย จะสิ้นสุดเมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทหรือเว็บไซต์ต่างๆ ในเครือเสร็จสิ้น หรือจนกว่าท่าจะยื่นคำขอหยุดการใช้งาน
 2. สถานที่ใช้งาน
  ประเทศไทยหรือบริเวณอื่นๆ ที่มีเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือเว็บไซต์ต่างๆ ในเครือ
 3. เป้าหมายการใช้งาน
  นอกเหนือจากจะมีคำสั่งตามกฎหมาย จะใช้งานในขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือเป้าหมายบริการที่ท่านเห็นชอบเท่านั้น จะไม่ทำการส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่บุคคลอื่นหรือใช้ในเป้าหมายบริการอื่นๆ โดยไม่ผ่านการเห็นชอบจากท่าน แต่เนื่องจากการบรรลุเป้าหมายของสัญญา จะต้องส่งมอบข้อมูลบางส่วนให้แก่บริษัทอื่นๆ ที่ทำงานร่วมกับบริษัทฯ ของเรา เพื่อ
  เป้าหมายสัญญาที่ เพื่อสำเร็จตามข้อผูกมัดสัญญา
 4. รูปแบบการใช้งาน
  1. ข้อมูลสมาชิก
   ข้อมูลที่ท่านกรอกเมื่อสมัครเป็นสมาฃิก ทางบริษัทฯ จะทำการยืนยันผ่านมือถือและ e-mail เพื่อใช้วิเคราะห์รูปแบบการใช้งานและใช้งานบนเว็บไซต์ เพื่อใช้สำหรับเวลาออกแบบกิจกรรมสมาชิกและข้อมูลโดยละเอียดที่ต้องการในอนาคต
  2. ธุรกรรมออนไลน์
   เมื่อท่านเลือกใช้บริการธุรกรรมออนไลน์ โดยจะรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อที่ท่านกรอก ซึ่งจะขึ้นอยู่กับรูปแบบการทำธุรกรรมออนไลน์ที่ท่านใช้ เพื่อยืนยันว่าท่านได้ชำระเงินบริการค่าใช้จ่ายเติมเงินหรือขนส่งเสร็จสิ้น เป็นต้น
  3. สมัครรับอีเมล์แจ้งข่าวสาร
   เมื่อท่านใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือเว็บไซต์ต่างๆ ในเครือ ทางบริษัทฯ จะทำการสอบถามท่านว่าต้องการสมัครรับอีเมล์แจ้งข่าวสารหรือไม่ หากท่านเลือกรับอีเมล์แจ้งข่าวสารแล้ว ท่านจะได้รับอีเมล์แจ้งข่าวสารที่เกี่ยวข้อง หากท่านต้องการยกเลิกการสมัครรับ ท่านสามารถยกเลิกผ่านลิ้งค์เชื่อมต่อในอีเมล์หรือติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ได้ หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของทางบริษัทฯ
  4. กิจกรรมและแบบสอบถามออนไลน์
   ข้อมูลที่ท่านกรอกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์หรือแบบสอบถามออนไลน์ที่ทางบริษัทฯ เป็นผู้จัดขึ้น จะสามารถใช้ได้เฉพาะในกิจกรรมหรือแบบสอบถามครั้งนี้เท่านั้น โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกทำลายทิ้งเมื่อกิจกรรมหรือแบบสอบถามสิ้นสุด
  5. รวบรวมสถิติและวิเคราะห์
   ข้อมูลที่ท่านกรอกเมื่อสมัครสมาชิกของทางบริษัทฯ และบันทึกในเซิร์ฟเวอร์เมื่อเข้าร่วมเว็บไซต์ จะทำการรวบรวมสถิติและวิเคราะห์การดำเนินการของสมาชิกในภาพรวม จะไม่ทำการวิเคราะห์การดำเนินการรายบุคคล

4.) ท่านสามารถส่งคำขอแบบลายลักษณ์อักษรไปยังทางบริษัทเพื่อใช้สิทธิ์ดังนี้

 1. ท่านมีสามารถส่งคำขอแบบลายลักษณ์อักษรไปยังทางบริษัทเพื่อใช้สิทธิ์ดังนี้:
  1. ค้นหาหรือขอเข้าชม
  2. ขอคัดลอกเป็นสำเนา
  3. ขอเพิ่มเติมหรือแก้ไข
  4. ขอให้หยุดรวบรวม จัดการหรือใช้งาน
  5. ขอให้ลบ
 2. ขีดจำกัดสิทธิ์:
  จากสิทธิ์ข้างต้น หากท่านไม่ทำตามขั้นตอนคำขอของทางบริษัทฯ หรือมีคำสั่งตามกฎหมาย จึงจะถูกจำกัดสิทธิ์
 3. การเก็บค่าใช้จ่าย:
  หากท่านต้องการตรวจสอบ ขอเข้าชมข้อมูลส่วนตัวหรือคัดลอกสำเนาจากทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทจำเป็นต้องมีการเก็บค่าใช้จ่าย
 4. รูปแบบการดำเนินการสิทธิ์
  คำขอสิทธิ์ที่กล่าวไปข้างต้น จะต้องกรอกเอกสารคำขอ และทางบริษัทฯ จะขอเอกสารบัตรประชาชนที่สามารถใช้ยืนยันตัวตนของท่านได้ หากมอบอำนาจให้ผู้อื่นส่งคำขอ จะต้องมีเอกสารมอบอำนาจ พร้อมเอกสารบัตรประชาชนของทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

5. ) เมื่อท่านไม่ได้ส่งมอบข้อมูลส่วนตัวอย่างครบถ้วน การไม่ส่งมอบจะส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของท่าน

หากท่านไม่สามารถส่งมอบข้อมูลส่วนตัวที่ถูกต้องและครบถ้วนได้ จะส่งผลกระทบต่อการติดต่อ การทำธุรกรรม การให้บริการ การยืนยันตัวตนหรือการจัดการค่าใช้จ่าย ปัญหาด้านธุรกรรมหรือปัญหาลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งเกิดระหว่างท่านและบริษัทฯ จึงแนะนำให้ท่านส่งมอบข้อมูลที่ครบถ้วนและดำเนินการอัพเดทอย่างสม่ำเสมอ หากเป็นเพราะท่านไม่สามารถส่งมอบข้อมูลส่วนตัวที่ถูกต้องและครบถ้วนได้ และก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นกับท่านหรือบุคคลที่ 3 ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเพียงผู้เดียว และหากก่อให้เกิดความเสียหายกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายจากท่าน

6.) การคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว:

ในส่วนของเอกสารข้อมูลส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะมีการใช้มาตรการความปลอดภัย และใช้มาตรการและเทคนิคที่เหมาะสม พร้อมทั้งยึดตามกฎหมายที่คุ้มครองความปลอดภัย ในการป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านรั่วไหล เสียหาย สูญหาย ถูกโจรกรรมหรือถูกแทรกแซง

7.) การแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว:

ทางบริษัทมีสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ด้วยตนเอง นโยบายที่ทำการแก้ไขนั้นจะประกาศในเว็บไซต์ของเรา ขอให้ท่านโปรดติดตามอย่าใกล้ชิดเพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเอง หากท่านยังใช้งานเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ หรือเว็บไซต์อื่นๆ ภายในเครือหลังจากที่มีการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนใดๆ ล้วนหมายถึงว่าท่านได้อ่าน เข้าใจและเห็นชอบรายละเอียดการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนของนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว
หากท่านไม่เห็นชอบกับนโยบายความเป็นส่วนตัว ขอให้ท่านหยุดใช้งานเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ หรือเว็บไซต์อื่นๆ ภายในเครือทันที

หากท่านไม่เห็นชอบกับนโยบายความเป็นส่วนตัว ขอให้ท่านหยุดใช้งานเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ หรือเว็บไซต์อื่นๆ ภายในเครือทันที

top