ข้อตกลงอนุญาตการลงทะเบียน

การคุ้มครองสิทธิ์ของสมาชิก (สำหรับการกรอกข้อมูลเพื่อสมัครเป็นสมาชิก เมื่อเป็นสมาชิกจะถูกเรียกว่า 「ฝ่าย ก.」) กรุณาลงทะเบียนเป็นสมาชิกของแพลตฟอร์ม Snsplus (ต่อไปจะเรียกว่า「เว็บไซต์นี้」)ก่อนที่ผู้เล่นจะใช้บริการของบริษัทเอสเอ็นเอสพลัส (รายละเอียดในส่วนต่อไป โดยต่อไปจะเรียกว่า「ฝ่าย ข.」)กรุณาสละเวลาศึกษาข้อตกลงเหล่านี้โดยละเอียด

บริษัท เอสเอ็นเอสพลัส (ประเทศไทย) จำกัด (เลขทะเบียน: 0105554030113)

หน่วยงานผู้ติดต่อ:ฝ่ายบริการลูกค้า

โทรศัพท์:02-246-0715-6

เว็บไซต์:http://www.snsplus.com/

อีเมล์:service_th@snsplus.com

คำเตือน กรุณากรอกข้อมูลผู้ใช้บริการโดยละเอียดที่หน้าลงทะเบียน

เงื่อนไขการให้บริการดังกล่าวนี้ได้ถูกระบุอยู่ในเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ใช้บริการศึกษาข้อมูล ทันทีที่ท่านได้กดเลือก 「ฉันยอมรับ」หมายถึงท่านได้ศึกษารายละเอียดอย่างรอบคอบชัดเจนแล้ว และยินดีที่จะเคารพและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ตามข้อกำหนดของแต่ละเกมที่ได้ให้บริการ รวมถึงเงื่อนไขและระเบียบของแต่ละพื้นที่ตามภูมิภาคที่ได้ให้บริการ หากท่านไม่เห็นด้วย สามารถเลือก 「ฉันไม่ยอมรับ」และยุติการใช้บริการเว็บไซต์ดังกล่าว รวมทั้งไม่ใช้งานเกมและบริการที่ได้ให้บริการโดยฝ่าย ข.

นอกจากนี้ หากท่านยังเป็นผู้เยาว์ (อายุน้อยกว่า 7 ปี) จำเป็นต้องมีผู้ดูแล (หมายรวมถึง บิดามารดา หรือผู้ปกครอง) ลงทะเบียนให้แทน หากว่าท่านยังเป็นเยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุมากกว่า 7 ปี แต่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 20 ปี) ก็จำเป็นต้องมีผู้ปกครองดูแลและลงทะเบียนใช้งานเว็บไซต์นี้แทน

ทั้งนี้ด้วยนโยบายในการคุ้มครองเด็กและเยาวชน รวมถึงสิทธิของเด็กและเยาวชนที่พึงควรได้รับ ฝ่าย ก. ทราบดีว่าเกมทุกเกมของฝ่าย ข. ได้รับการกำหนดตาม 「ระเบียบว่าด้วยการควบคุมและดูแลเกมและซอฟท์แวร์」ในระดับ 「ทั่วไป」เมื่อท่านรับทราบและเลือกกด「ฉันยอมรับ」หมายถึงท่านได้ศึกษารายละเอียดอย่างรอบคอบชัดเจนแล้ว และยินดีที่จะเคารพและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ตามข้อกำหนดของแต่ละเกมที่ได้ให้บริการ

1. ขอบเขตการให้บริการ

ฝ่าย ข. ให้บริการเกมออนไลน์กับ ฝ่าย ก. รวมทั้งบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (จะเรียกโดยรวมว่า “บริการ”)โดยสองฝ่ายได้รับทราบร่วมกันถึงสิทธิและรายละเอียดในการให้และใช้บริการ

2. เนื้อหาการให้บริการ

ด้านล่างจากนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขในการให้บริการ โดยจะมีผลเทียบเท่ากับเงื่อนไขการให้บริการ:
◦ฝ่าย ข. มีการประกาศเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม และเนื้อหาโฆษณาประชาสัมพันธ์
◦ตารางอัตราค่าใช้จ่ายและรายละเอียดเกี่ยวกับการดูแลจัดการเกม
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในเงื่อนไขก่อนหน้า หากพบว่ามีข้อขัดแย้งใดๆ ฝ่าย ข. ยินยอมให้ ฝ่าย ก. มีสิทธิ์ขอรับฟังคำอธิบาย

3. แนะนำบริการ

สมาชิกที่ยอมรับบริการนี้จำต้องเตรียมอุปการณ์ต่างๆ สำหรับใช้ในการเล่นอินเตอร์เน็ตและรับผิดชอบจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง ซึ่งรวมถึง「ค่าใช้จ่ายการติดตั้งอินเตอร์เน็ต」「ค่าโทรศัพท์」เป็นต้น การเพิ่มสิทธิ์ของเพื่อนสมาชิก อาจมีมีการแก้ไขหรือการยกเลิกสิทธิ์ทั้งหมดหรือบางส่วนของระบบหรือฟังก์ชั่นของบริการที่เกี่ยวข้องนี้ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้สมาชิกทราบ นอกจากนั้น การบริการทุกประเภทที่มีอยู่ในขณะนี้หรืออาจจะมีขึ้นในอนาคต ทั้งหมดอยู่ในการควบคุมและการกำหนดของสัญญานี้ การบริการนี้เป็นแพลตฟอร์มที่การจ่ายเงินผ่านทางอินเตอร์เน็ตที่ผู้เล่นสามารถซื้อเหรียญเกมและใช้สำหรับบริการต่างๆ ในเกม โดยในอนาคตอาจจะร่วมมือกับผู้พัฒนาเกมรายต่างๆ เพื่อนำเสนอเกมและบริการทางอินเตอร์เน็ตให้กับผู้เล่นอย่างต่อเนื่อง หากคุณใช้วิธีการที่ทุจริตดำเนิน「การเติมเงิน」นั้น ฝ่าย ข. สงวนสิทธิ์การยกเลิกสิทธิ์เป็นสมาชิกและการใช้บริการของฝ่าย ก. ได้ทุกเวลา

4. บัญญัติศัพท์

 • ◦เกมออนไลน์:หมายความถึง ฝ่าย ก. ได้เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของ ฝ่าย ข. เพื่อใช้บริการ ทำให้ ฝ่าย ก. สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานรายอื่นได้ในเวลาเดียวกัน
 • ◦เว็บไซต์เกม:หมายความถึง เว็บไซต์ที่ ฝ่าย ข.ให้บริการแพลทฟอร์ม
 • ◦แต้มเกม:หมายความถึง ฝ่าย ก.ได้รับตามเงื่อนไขที่ ฝ่าย ข.กำหนดไว้ในช่องทางการเติมเงิน เป็นลักษณะการใช้จ่ายของฝ่าย ก.เพื่อซื้อไอเทมหรือบริการต่างๆ ที่ต้องการ โดยจะทำการหักแต้มไปเมื่อมีการใช้จ่ายภายในเกม
 • ◦ข้อตกลงในเกม:หมายความถึง เงื่อนไขที่ ฝ่าย ข. กำหนดไว้ เป็นข้อตกลงร่วมกันที่ทำให้สามารถดำเนินการเกมไปได้อย่างราบรื่นในขอบเขตที่ได้รับการควบคุมตลอดจนการคุ้มครองสิทธิ์ต่างๆ ตามข้อตกลง
 • ◦ข้อมูลภายในเกม:หมายความถึง ข้อมูลต่างๆ ของ ฝ่าย ก.ที่ได้รับการบันทึกเอาไว้ตั้งแต่ลงทะเบียน และตลอดการใช้งาน
 • ◦สิทธิในการระงับ(แบน):หมายความถึง สิทธิ์ในการควบคุมดูแล และรูปแบบในการลบข้อมูล ทั้งชั่วคราวและถาวร ตลอดระยะเวลาที่ ฝ่าย ก. ใช้บริการ
 • ◦บอท:หมายความถึง สิ่งแปลกปลอมที่ ฝ่าย ข. มิได้สร้างหรือกำหนดขึ้น และส่งผลกระทบต่อระบบและการให้บริการของ ฝ่าย ข.
 • ◦ต้นทุน:หมายความถึง ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของ ฝ่าย ข. หรือส่วนที่ต้องชำระต่อบุคคลที่ 3 ตามเงื่อนไขของสัญญาและการให้บริการ

5. สิทธิ์ในการยกเลิกถอดถอนในกรณีพิเศษ

ภายในระยะเวลา 7 วัน หลังจากที่ฝ่าย ก. เริ่มใช้งาน สามารถส่งอีเมล์หรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งต่อเพื่อถอดถอนยกเลิกการใช้บริการ โดย ฝ่าย ก. ไม่ต้องอธิบายเหตุผลเพิ่มเติมใดๆ และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น จากนั้น ฝ่าย ข. จะคำนวณยอดเงินที่ยังไม่ถูกใช้งาน ของฝ่าย ก. และฝ่าย ข. จะคืนเงินตามระเบียบ

6. การปรับมาตรฐานการคำนวณค่าใช้จ่าย และการแจ้งให้ทราบ

ผู้ให้บริการจะมีการกำหนดมาตรฐานการคำนวณค่าใช้จ่ายของการให้บริการ หากมีการปรับเปลี่ยน ฝ่าย ข. จะต้องทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 3 วันผ่านทางเว็บไซต์ หน้าแฟนเพจ ภายในเกม หรือประกาศต่างๆ หาก ฝ่าย ก. มีการลงทะเบียนผ่านทางอีเมล์ ก็จะส่งข้อมูลให้ทางอีเมล์ของ ฝ่าย ก.ด้วย ทั้งนี้หากมีการปรับ ให้ถือเอาอัตราคำนวณใหม่ตามวันที่มีผลบังคับใช้ หากอัตราใหม่สูงกว่าเดิม และผู้เล่นได้เข้าไปเติมเงินก่อนเวลาที่มีผลบังคับใช้ ก็จะยังคำนวณเป็นอัตราเก่า โดยนับช่วงเวลามีผลบังคับใช้ในหน่วยเป็นชั่วโมง

7. ข้อมูลที่ควรทราบเกี่ยวกับการให้บริการ

◦แต่ละเกมที่ให้บริการก็จะมีเว็บไซต์แยกกันออกไปตามเงื่อนไขของแต่ละเกม ซึ่งจะได้รับการกำหนดตามความเหมาะสม และข้อบังคับที่แตกต่างกันออกไป เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับระดับอายุของผู้งาน
◦ในการจำแนกประเภทของเกมที่ให้บริการจะถูกจำแนกออกเป็นสองประเภท ได้แก่ เว็บเกม และเกมมือถือ โดยจะแตกต่างกันคือ ลักษณะของการใช้งานผ่านบราวเซอร์ หรือการดาวน์โหลดลงสู่อุปกรณ์เพื่อใช้งานเกม โดยหลังจาก ฝ่าย ก. ได้ดาวน์โหลดหรือติดตั้งแล้ว ก็จะสามารถดำเนินการสั่งซื้อภายในเกมได้
◦เพื่อการรักษาความปอดภัย ไตจะไม่เผยแพร่ข้อมูลของผู้ใช้งานไปยังบุคคลที่สาม ทั้งนี้ ฝ่าย ก. ก็จะต้องรักษาความปลอดภัยส่วนตัวเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านของตนเอง

8. การขอคืนเงิน

◦ภายในระยะเวลา 7 วันหลังจากที่ ฝ่าย ก. ได้ชำระเงินเพื่อซื้อชอฟต์แวร์หรือดาวน์โหลดเกม (กรณีมีค่าใช้จ่ายในการดาวน์โหลด) หากพบว่าไม่ได้รับความพึงพอใจจาก ฝ่าย ข. หรือบริการของฝ่าย ข.(รวมถึงระบบการเติมเงิน) สามารถขอคืนเงินได้เต็มจำนวน
◦จากที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น หากงานให้บริการของ ฝ่าย ข. ไม่ได้รับการแก้ไข หรือ ไม่สามารถแก้ไขได้ ฝ่าย ข. ต้องคืนเงินให้ ฝ่าย ก.ตามคำขอ

9. การป้องกันสิทธิ์ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา

◦ซอฟท์แวร์ หรือโปรแกรม รวมทั้งเนื้อหาทั้งหมดที่ใช้ในเกม ครอบคลุมแต่ไม่ได้จำกัดเกี่ยวกับผู้เขียน รูปภาพ ไฟล์ ข้อความ ข้อมูล โครงสร้างของเว็บไซต์ การจัดการของหน้าต่างเว็บไซต์ หน้าเว็บไซต์ การออกแบบ โดยทางฝ่าย ข. หรือ ผู้มีสิทธิ์เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว มีสิทธิ์ที่ครอบคลุมแต่ไม่จำกัดเกี่ยวกับตราสินค้า สิทธิ์โดยชอบธรรม ลิขสิทธิ์ของผู้เขียน ความลับทางการค้า รวมไปถึงเทคนิคเฉพาะทางต่างๆ ห้ามเอาไปใช้งาน ปรับแก้ ทำซ้ำ ส่งไปประกาศ ดึงโปรแกรมกลับ ถอดรหัส หรือกระทำการใดๆ ที่ขัดต่อเงื่อนไขทางสิทธิ์และลิขสิทธิ์
◦หากว่าท่านต้องการอ้างอิงหรือดาวน์โหลดซอฟท์แวร์และโปรแกรม รวมทั้งเนื้อหาในเว็บไซต์ จะต้องรับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางฝ่าย ข. หรือ ผู้มีสิทธิ์เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว การเคารพสิทธิ์เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหน้าที่ของท่าน หากว่าท่านมีพฤติกรรมขัดกับข้อตกลง จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่ ฝ่าย ข. ได้รับ (ครอบคลุมแต่ไม่จำกัดเกี่ยวกับค่าจ่ายในการดำเนินคดีและค่าทนายความ เป็นต้น)

10. การแจ้งบัญชีและรหัสถูกละเมิดใช้อย่างผิดกฎหมาย

◦ในโปรแกรมของการบริการลงทะเบียน ฝ่าย ก. ควรจะตั้่งบัญชีและรหัสเอง แล้วเมื่อฝ่าย ข. ในส่วนของเว็บไซต์ของเกมได้ยืนยันไปแล้วต้องตั้งบัญชีและรหัสดังกล่าวให้ฝ่าย ก.ใช้
◦บัญชีดังกล่าวเมื่อตั้งค่าไปแล้วมิให้มีการเปลี่ยนแปลง รหัสที่ใช้คู่กับบัญชีต้องตามการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขที่ฝ่าย ข.ให้ไว้สำหรับเปลี่ยนแปลง
◦ไม่ว่าฝ่ายไหนค้นพบว่ามีบุคคลที่สามละเมิดใช้บัญชีของฝ่าย ก.แบบผิดกฎหมาย หรือว่าเมื่อความปลอดภัยของการใช้งานถูกล่วงละเมิดอย่างผิดปกติ ควรแจ้งฝ่ายตรงข้ามโดยทันที ฝ่าย ข.ได้รับการแจ้งของฝ่าย ก. หรือฝ่าย ข.แจ้งฝ่าย ก.แล้ว ยืนยันว่าฝ่าย ก.เกิดเรื่องดังกล่าว ฝ่าย ข.ต้องปิดการใช้งานบัญชีหรือรหัสดังกล่าวชั่วคราว และเปลี่ยนบัญชีหรือรหัสให้ฝ่าย ก. ตามสถานะการณ์ที่กล่าวไว้นี้ ฝ่าย ข.ควรคืนฝ่าย ก.แต้มเกมที่ถูกหักเมื่อเติมเงินไปแล้ว หรือชดเชยค่าใช้จ่ายในเกมที่เทียบเท่ากันให้ แต่ความผิดของฝ่าย ก. ไม่อยู่ในข้อจำกัดนี้
◦ฝ่าย ก.ควรรับผิดชอบในการดูแลบัญชีและรหัส มิให้นำบัญชีและรหัสดังกล่าวโอนย้าย ส่งมอบ เปิดเผยหรือให้บุคคลที่สามหยิบยืมใช้งานโดยเด็ดขาด หากเพราะเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดพิพาท สถานะการณ์ที่ถือเป็นความรับผิดชอบของฝ่าย ก. ฝ่าย ก.จะต้องรับผิดชอบเอง
◦ฝ่าย ข. (รวมถึงแผนกลูกค้าสัมพันธ์และผู้ดูแลเกม) จะไม่อนุญาตให้สอบถามรหัสของฝ่าย ก. ในทุกกรณี

11. ระยะเวลาเก็บรักษา การค้นหาและค่าใช้จ่ายของเกมที่ผ่านมา

◦ฝ่าย ข. ควรเก็บบันทึกประวัติการเล่นเกมของฝ่าย ก. และยังต้องเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 30 วัน ไว้สำหรับฝ่าย ข. ค้นหา
◦ฝ่าย ข. ควรจะภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดเงื่อนไขการให้บริการ เก็บรักษาบัญชีของฝ่าย ก.และบันทึกในระบบแถบแม่เหล็ก
◦เงื่อนไขการใช้บริการไม่ได้ขึ้นอยู่กับฝ่าย ก. โดยแต่เป็นผู้ยกเลิก ฝ่าย ก. ก่อนที่จะเปิด 30 วัน หลังจากทำเรื่องต่ออายุ ยังคงมีสิทธิ์ที่จะใช้บัญชีเดิมและบันทึกในระบบแถบแม่เหล็กของบัญชีนี้ ก่อนถึงระยะเวลาที่กำหนด ฝ่าย ก. ยังคงไม่สามารถต่ออายุได้ ฝ่าย ข. สามารถลบบัญชีและข้อมูลทั้งหมดของบันทึกในระบบแถบแม่เหล็กของบัญชีนี้ แต่คำสั่งยกเว้นให้ผู้กำหนดกฎหมายได้เป็นกรณีต่างหาก
◦ฝ่าย ข. ได้รับการใบสมัครสอบถามจากฝ่าย ก. ควรจะเสนอให้ประวัติการเล่นเกม ฝ่าย ก. เป็นรายการแรก และภายใน7วัน ใช้แผ่นซีดีหรือ วัสดุบันทึกข้อมูลมาเก็บข้อมูลหรือจดบันทึก และอีเมล์เพื่อนำเสนอให้ข้อมูล
◦ฝ่าย ก.ได้ใช้การเขียน ผ่านเว็ปไซด์ หรือไปสมัครที่ศูนย์บริการของฝ่าย ข. สมัครเข้าถึงประวัติการเล่นเกมของ ฝ่าย ก. ด้วยตนเอง และจำเป็นต้องใช้บัตรประชาชนเพื่อยืนยันให้ถูกต้องสำหรับการตรวจสอบ หากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ให้ ฝ่าย ก. เป็นผู้ชำระ

12. วิธีการดำเนินการเมื่อบันทึกบนแถบแม่เหล็กถูกโอนย้ายอย่างไม่เหมาะสม

◦ฝ่าย ก. หากพบว่าบัญชี รหัสผ่านถูกนำไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง และบันทึกบนแถบแม่เหล็กของเกมถูกโอนย้ายอย่างไม่เหมาะสม จะต้องดำเนินการแจ้งฝ่าย ข. ให้ดำเนินการตรวจสอบทันที โดยฝ่าย ข. จะทำการตรวจสอบข้อมูลส่วนของฝ่าย ก. ว่าถูกต้องหรือไม่ และจะดำเนินการตรวจสอบยืนยันโดยใช้เลขที่อยู่ไอพีว่าฝ่าย ก. ไม่เคยใช้เลขที่อยู่ไอพีดังกล่าว โดยฝ่าย ข. จะทำการระงับบัญชีดังกล่าวและจำกัดสิทธิ์การใช้งานบริการของผู้ใช้งานเกมชั่วคราว
◦โดยในช่วงเวลาที่จำกัดสิทธิ์การใช้งานเกมออนไลน์ชั่วคราว ทางฝ่าย ข. จะต้องส่งจดหมายหรืออีเมล์แจ้งเตือนไปยังบุคคลที่สามผู้ครอบครองบันทึกทางอิเล็คทรอนิคส์ดังที่กล่าวไปในข้างต้น หากบุคคลที่สามไม่ได้ตอบกลับภายใน 7 วันหลังจากที่ได้รับการแจ้งเตือน ทางฝ่าย ข.จะต้องกู้คืนบันทึกบนแถบแม่เหล็กที่ถูกโอนย้ายอย่างไม่เหมาะสมให้แก่ฝ่าย ก. ทันที หากไม่สามารถกู้คืนได้สามารถใช้วิธีการชดเชยอื่นที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้อง หากกู้คืนแล้วจะต้องคืนสิทธิ์ในการใช้งานเกมออนไลน์ทั้งหมดด้วย แต่ทว่าหากฝ่าย ข. มีนำเสนอการตั้งค่าเพื่อความปลอดภัย (เช่นการ์ดป้องกันการถูกแฮค การล็อคด้วยโทรศัพท์ เป็นต้น) แต่ฝ่าย ก. ไม่ใช้งาน ทางฝ่าย ข.จะต้องกู้คืนบันทึกบนแถบแม่เหล็กที่ถูกโอนย้ายอย่างไม่เหมาะสมให้แก่ฝ่าย ก. ทันที
◦หากบุคคลที่สามผู้ครอบครองบันทึกทางอิเล็คทรอนิคส์ดังที่กล่าวไปในข้างต้นไม่ยินยอมดำเนินการตามฝ่าย ข. ทางฝ่าย ข. จะต้องแจ้งความ และดำเนินคดีตามกฎหมาย
◦ในช่วงเวลาที่ฝ่าย ข. จำกัดสิทธิ์การใช้งานของฝ่าย ก. ตามที่กล่าวไปข้างต้น ในช่วงเวลาที่จำกัดการใช้งานนั้น ฝ่าย ข. จะไม่สามารถเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ จาก ฝ่าย ก. ได้
◦หากฝ่าย ก. แจ้งเหตุการณ์เท็จก่อให้เกิดความเสียหายกับฝ่าย ข. และสิทธิ์การใช้งานเกมของผู้ใช้อื่นๆ ทางฝ่าย ก. จะต้องรับผิดทางกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว
◦หากฝ่าย ก. ครอบครองไอเทมเกมหรือเงินเสมือนจริงที่ไม่ถูกต้องและไม่ได้นำเสนอโดยฝ่าย ข. (รวมถึงและไม่จำกัดเพียง「ของโจร」หรือ「ของปลอมที่ไม่ถูกต้อง」) เพื่อรักษาความเสมอภาคภายในเกม ฝ่าย ข. มีสิทธิ์ในการยึดคืนของที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งฝ่าย ข. จะต้องแจ้งเตือนฝ่าย ก. พร้อมกับยึดคืนของ หากฝ่าย ก. คิดว่าบันทึกบนแถบแม่เหล็กดังกล่าวไม่ผิดกฎกติกาที่กล่าวไปข้างต้น จะต้องส่งคำร้องไปยังฝ่าย ข. ภายในเจ็ดวันหลังจากได้รับการแจ้งเตือน

13. บันทึกบนแถบแม่เหล็ก

◦ข้อมูลที่บันทึกบนระบบแถบแม่เหล็กถือเป็นสิทธิ์ของ ฝ่าย ข. ทั้งหมด ฝ่าย ข. จะเป็นผู้ดูแลข้อมูลที่สมบูรณ์ของ ฝ่าย ก.ที่ได้รับการบันทึกลงบนระบบแถบแม่เหล็ก โดยตลอดช่วงระยะเวลาของสัญญา ข้อมูลของ ฝ่าย ก. จะได้รับความคุ้มครองตามที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น
◦หากว่าฝ่าย ก. ทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนนอกระบบ รวมถึงการซื้อขายที่ผิดระเบียบ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเหรียญเกมหรือไอเทม และก่อให้เกิดความเสียหาย ฝ่าย ข. จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น โดย ฝ่าย ก.จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียดายดังกล่าวแต่เพียงฝ่ายเดียว

14. ข้อมูลส่วนบุคคล

ทางบริษัทปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รับรองความปลอดภัยและการนำข้อมูลส่วนตัวของท่านเข้าสู่ระบบ
นอกเหนือจากบทบัญญัติของกฎหมาย บริษัทจะไม่ทำการจำหน่าย ถ่ายโอน เช่า หรือเปิดเผยชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ของท่าน รวมถึง
การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านต่อสาธารณะโดยปราศจากการยินยอม เกี่ยวกับขอบข่ายของการใช้ข้อมูลเพื่อ การแก้ไข การสืบค้นของมูลของคุณ รวมไปถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว อันประกอบไปด้วยการเข้าถึง คัดลอก แก้ไข เพื่อความถูกต้องหรือการหยุดการกระทำ การสืบค้น การแก้ไข การนำไปใช้หรือการร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทของเราจะดำเนินการให้เป็นกรณีส่วนตัว ซึ่งต้องได้รับการยินยอมจากท่านเป็นลายลักษณ์อักษร

15. การใช้ข้อมูล

ฝ่าย ข. จะต้องใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเกมภายในเว็บไซต์เพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการเกมตามระยะเวลาที่ได้กำหนด

16. คุณภาพการเชื่อมต่อ

◦เนื่องจากมีการวางแผนล่วงหน้าว่าอุปกรณ์ระบบต่างๆ ของฝ่าย ข. จะต้องมีการปิดปรับปรุงระบบ จะต้องทำการประกาศแจ้งในเว็บไซต์เกม 7 วันล่วงหน้า และจะมีการแจ้งเตือนเมื่อ ฝ่าย ก. ล็อคอินเข้าสู่เกม และประกาศข้อความการปิดปรับปรุงระบบขณะกำลังดำเนินการเกมอยู่
◦ฝ่าย ข. จะต้องรับรองว่าอุปกรณ์ระบบของตนเอง จะไม่เกิดเหตุการณ์มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น、เกมค้างชั่วคราว、ล่าช้า、ถูกตัดการเชื่อมต่อหรือไม่สามารถเชื่อมต่อได้ หากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่ทำให้ไม่สามารถให้บริการแก่ฝ่าย ก. ได้ ทางฝ่าย ข. จะต้องคืนเงินที่ถูกหักให้แก่ฝ่าย ก. หรือไม่เก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายในเกมที่เกี่ยวข้องได้ หรือขยายเวลาในการดำเนินการของฝ่าย ก.

17. ความปลอดภัยของระบบ ข้อบกพร่องของโปรแกรม

◦ฝ่าย ข.ควรจะทำตามกฎเกณฑ์ของสัญญาดังกล่าวเมื่อรับผิดชอบในการให้บริการ รักษาระบบคอมพิวเตอร์ของตนเองตามเทคโนโลยีปัจจุบันหรือระดับมืออาชีพที่สามารถรับรองในความปลอดภัยได้
◦เมื่อระบบคอมพิวเตอร์หรือบันทึกของแม่เหล็กไฟฟ้าถูกทำลาย หรือเมื่อระบบคอมพิวเตอร์ดำเนินงานผิดปกติ ฝ่าย ข.ควรจะต้องใช้วิธีที่เหมาะสมแก้ไขแล้วรีบตอบกลับในระยะเวลาอันสั้น
◦เมื่อฝ่าย ข.ละเมิดกฎเกณฑ์สองข้อดังกล่าวทำให้ฝ่าย ก.มีความเสียหาย จะต้องรับผิดชอบความเสียหายตามความเสียหายของฝ่าย ก. แต่ถ้าฝ่าย ข.สามารถพิสูจน์ว่าตนเองไม่มีความผิด จะสามารถปฏิเสธความรับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายได้ตามความสมเหตุสมผล
◦เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของฝ่าย ข.เกิดสถานะแบบข้อสอง มิให้ฝ่าย ข.เก็บค่าใช้จ่ายจากฝ่าย ก.ก่อนที่ปรับปรุงสำเร็จและดำเนินงานตามปกติ
◦เมื่อเป็นเหตุผลที่มีจุดบกพร่องของโปรแกรมเกมทำให้ฝ่าย ก.มีความเสียหาย ฝ่าย ข.ควรรับผิดชอบความเสียหายตามความเสียหายของฝ่าย ก. แต่ถ้าฝ่าย ข.สามารถพิสูจน์ได้ว่าตนเองไม่มีความผิด จะได้ลบความรับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหาย

18. ระเบียบในการดูแลเกม

◦เพื่อปฏิบัติตามระเบียบในการเล่นเกม ฝ่าย ข.ควรจัดระเบียบในการดูแลเกมที่เหมาะสมและยุติธรรม ฝ่าย ก.ควรปฏิบัติตามระเบียบในการดูแลเกมที่ฝ่าย ข.ประกาศไว้
◦การเปลี่ยนแปลงของระเบียบในการดูแลเกมควรตามขั้นตอนตามข้อที่ 21
◦เมื่อระเบียบในการดูแลเกมเกิดสถานะดังต่อไปนี้ไม่ว่าข้อใดก็ตาม กฎเกณฑ์โมฆะ

 1. ขัดแย้งกฎเกณฑ์ของเงื่อนไขการบริการดังกล่าว
 2. ตัดหรือจำกัดสิทธิของเงื่อนไขการบริการดังกล่าว แต่เมื่อฝ่าย ข.จัดการตามเกณฑ์ของข้อที่ 19 ก็ไม่อยู่ในเงื่อนไขที่จำกัด

19. การดำเนินการเมื่อละเมิดกฎกติกาเกม

◦นอกเหนือจากที่กำหนดในเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ หากมีหลักฐานสามารถชี้ชัดได้ว่าฝ่าย ก. ละเมิดกฎกติกาเกมดังกล่าว ฝ่าย ข.จะต้องทำการประกาศในเว็บไซต์เกมหรือภายในเกม และจะต้องทำการแจ้งเตือนฝ่าย ก. ผ่านทางอีเมล์หรือการสื่อสารใดๆ โดยทันที หากฝ่าย ข. ทำการแจ้งเตือนให้ปรับปรุงแล้วแต่ไม่มีการปรับปรุงนั้น ฝ่าย ข. จะต้องดำเนินการจำกัดสิทธิ์การใช้งานเกมของฝ่าย ก. หนักเบาตามที่กฎกติกาเกมกำหนด เช่น:

 1. ภายในเกมหรือช่องทางต่างๆ ประกาศหรือคอมเมนท์ว่าสามารถใช้เงินจริงหรือสิ่งของมีค่าอื่นๆ ในการซื้อขายเหรียญเกมหรือไอเทมต่างๆ ภายในเกม
 2. ภายในเกมหรือช่องทางต่างๆ ลงประกาศเว็บไซต์ (หมายถึงเว็บไซต์ซื้อขายเหรียญเกมหรือไอเทมโค้ดหรือบริการส่วนตัว) ที่อยู่เว็บไซต์ เบอร์โทรศัพท์ที่ไม่ใช่ของทางการเป็นต้น
 3. ภายในเกมหรือช่องทางต่างๆ โฆษณาทางการค้าหรือโฆษณาสินค้าของบริษัทอื่นๆ เป็นต้น
◦ฝ่าย ข. จะต้องดำเนินการระงับสิทธิ์การใช้งานเกมของฝ่าย ก. ตามกฎกติกาเกม โดยแต่ละครั้งไม่สามารถเกิน 7 วัน
◦นอกเหนือจากตัดสินให้ยกเลิกบัญชีแล้ว ฝ่าย ข. จะต้องดำเนินการกับฝ่าย ก. ตามกฎกติกาเกม โดยจะต้องไม่ส่งผลกระทบกับสิทธิ์ตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้ของฝ่าย ก.

20. สิทธิ์ในการร้องเรียน

ในกรณีที่ ฝ่าย ก.ไม่พอใจในคุณภาพการให้บริการของฝ่าย ข. ไม่ว่าจะเป็นการจัดการดูแลเกม การคิดค่าใช้จ่าย หรือคุณภาพงานบริการในด้านต่างๆ ตลอดจนเห็นว่า ฝ่าย ข. ไม่ได้ดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในระเบียบข้อตกลงโดยสามารถส่งอีเมล์หรือหนังสือร้องเรียนไปยัง ฝ่าย ข. ได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่เกิดเหตุ ทั้งนี้หลังจากที่ ฝ่าย ข.ได้รับข้อร้องเรียน จะต้องชี้แจงหรือจัดการปัญหาภายในระยะเวลา 15 วัน นับจากวันที่ได้รับการร้องเรียน โดยจะติดต่อผ่านแผนกลูกค้าสัมพันธ์

21. การเปลี่ยนเงื่อนไขการให้บริการ

◦เมื่อใดก็ตามที่ ฝ่าย ข. แก้ไขเงื่อนไขในการให้บริการ ให้ประกาศอย่างชัดเจนที่หน้าเว็บไซต์หรือหน้าล็อคอิน หรือส่งเอกสาร/อีเมล์ไปยัง ฝ่าย ก. เพื่อแจ้งให้ทราบ
◦ฝ่าย ข. มีสิทธิ์ยกเลิกเงื่อนไขที่เคยประกาศไปก่อนหน้า หลังจากได้ประกาศแก้ไขฉบับใหม่
◦ฝ่าย ก. มีเวลา 15 วันนับจากวันที่ได้รับการแจ้ง :

 1. หากฝ่าย ก. ไม่มีข้อร้องเรียน แสดงว่า ฝ่าย ก. ยอมรับเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงโดย ฝ่าย ข.
 2. หากฝ่าย ก. มีข้อขัดแย้ง หมายถึง ฝ่าย ก. ขอยุติเงื่อนไขที่ได้เคยทำไว้กับ ฝ่าย ข. หลังจากได้ประกาศไป

22. การสิ้นสุดสัญญาและคืนเงิน

◦ฝ่าย ก. สามารถจะใช้หนังสือลายลักษณ์อักษรหรืออีเมล์แจ้งไปยัง ฝ่าย ข. เพื่อยุติข้อตกลงการให้บริการเมื่อไหร่ก็ได้
◦หลังจากยุติข้อตกลงการให้บริการแล้ว ฝ่าย ข.หักค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและชดเชยให้กับฝ่าย ก.แล้ว ภายใน 30 วัน
โดยส่งมาในรูปแบบรหัสบัตรเติมเงินให้กับฝ่าย ก.ในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้
◦ฝ่าย ก. หากมีการละเมิดผิดดังต่อไปนี้ ฝ่าย ข.สามารถใช้หนังสือลายลักษณ์อักษรหรืออีเมล์ แจ้งไปยัง ฝ่าย ก.แล้ว สามารถยุติการให้บริการได้ทันที

 1. ใช้ประโยชน์จากระบบใดๆก็ตามหรือเครื่องมือที่มีผลต่อเว็ปไซด์เกมของฝ่าย ข.หรือเป็นผู้ทำลายหรือมีเจตนาแอบแฝงต่อรูปแบบการให้บริการ
 2. ใช้ประโยชน์จากปลั๊กอิน โปรแกรมไวรัส หรือช่องโหว่ของระบบในการให้บริการ (BUG) หรือรูปแบบอื่นๆที่ละเมิดต่อหลักการของผู้ที่ใช้บริการ
 3. ใช้ระบบศาลตุลาการมาตรวจสอบพฤติกรรมที่มิชอบด้วยกฎหมายหรือพฤติกรรมที่ละเมิดกฎหมายอย่างชัดเจน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ: ฝ่าย ก. ใช้บัตรเครดิตปลอมหรือใช้บัตรเครดิตปลอมผ่านทางบุคคลที่สาม หรือยังใช้วิธีที่ละเมิดเพื่อให้ได้เงินเสมือนจริงหรือได้รับเครื่องมือสิ่งของในเกม
◦ฝ่าย ข. ถูกตรวจสอบพบข้อเท็จจริงที่ก่อให้เกิดความผิดพลาดเสียหาย หรือไม่สามารถพิสูจน์ตนเองได้ในขณะนั้น ฝ่าย ข.จะต้องชดใช้ให้ฝ่าย ก. เนื่องจากการยกเลิกสัญญาส่งผลให้เกิดความเสียหาย
◦ฝ่าย ก. หากมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ ฝ่าย ข.ใช้หนังสือลายลักษณ์อักษรหรืออีเมล์ แจ้ง 3 ครั้ง และขอให้ฝ่าย ก.ปรับปรุงตามกำหนดเวลา เมื่อถึงตอนที่ ฝ่าย ก. ยังไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ ฝ่าย ข. สามารถยุติการให้บริการนี้ได้
 1. ฝ่าย ก. เติมเงินในระบบช่องทางอื่นๆ และจากนั้นการชำระเงินถูกปฏิเสธหรือสร้างความสูญเสียใดๆ ฝ่าย ข. หรือการสูญเสียทางการเงินให้กับบุคคลที่สาม
 2. แจกจ่ายอย่างเปิดเผยหรือกระจายต่อบริษัทไม่เป็นข้อเท็จจริงหรือคำพูดที่ไม่เหมาะสม (รวมทั้งข้อความที่เปิดเผยและไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือเป็นเพียงแค่การคาดเดาของผู้เล่นเท่านั้น)
 3. ต่อเนื้อหาในเกมมาปลอมเป็นเจ้าหน้าที่หรืออ้างว่าเป็นตัวแทน ผู้ดูแลเกมเป็นต้น
 4. ในเกมหรือบนชาแนล ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือละเมิดเการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เปิดเผยข้อมูลบัญชีของผู้เล่นคนอื่น
 5. แพร่กระจาย BUG ภายในเกม และอะไรก็ตามที่ส่งผลกระทบต่อวิธีการเล่นเกมแบบปกติ
 6. กระจ่ายข้อความปลั๊กอิน: ฝ่าย ก.ในแต่ละช่องทางเกม (รวมถึงแต่ไม่จำกัด ข้อความสาธารณะ ข้อความส่วนตัว ข้อความที่ส่งถึงคนรอบข้าง) กระดานข้อความ ชื่อบูธ โฆษณาปลั๊กอินเว็ปไซต์ ปลั๊กอินสำหรับเชื้อเชิญ สอนให้กับสมาชิกคนอื่นสามารถใช้รูปแบบปลั๊กอิน

23. การจัดการลบบัญชีที่หมดอายุ

บัญชีที่ ฝ่าย ก. ลงทะเบียน 1 ปีขึ้นไป(รวมหนึ่งปี)แต่ไม่ได้ล็อคอินเข้าสู่เกมหรือใช้งานบริการ รวมถึงไม่มีแต้มสะสมจากการใช้บริการในเกม ฝ่าย ข. จะแจ้งต่อ ฝ่าย ก. ผ่านทางอีเมล์ หากภายในระยะเวลา 3 วัน ฝ่าย ก. ยังไม่ได้ล็อคอินเข้าสู่เกม หรือใช้งานบริการดังกล่าว ฝ่าย ข. จะลบบัญชีดังกล่าว และยกเลิกการให้บริการเกมที่เชื่อมต่อกับบัญชีนั้นๆ

24. การส่งข่าวสาร

◦การแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับเงื่อนไขของการให้บริการดังกล่าวนี้ ฝ่าย ก. ยินดีให้ ฝ่าย ข. ส่งข้อมูลไปยังอีเมล์ของ ฝ่าย ก.
◦หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลังจากที่ได้ลงทะเบียนไว้ ฝ่าย ก. จะต้องแจ้งต่อ ฝ่าย ข. โดย ฝ่าย ข. จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลในการจัดส่งข้อมูลข่าวสารไปตามรายละเอียดใหม่ที่ได้แก้ไข
◦ฝ่าย ข. ส่งข้อมูลไปยังข้อมูลที่ได้ระบุไว้เรียบร้อย ถือว่าสิ้นสุดหน้าที่ให้การส่งข่าวสาร

25. กฎหมายและกระบวนการทางศาล

◦สองฝ่ายเห็นชอบต่อเงื่อนไขที่ได้กำหนดขึ้น ตลอดจนข้อตกลงต่างๆ ที่ได้บัญญัติไว้ หาก ฝ่าย ก. ใช้งานบริการดังกล่าวแล้วทำให้ ฝ่าย ข. ได้รับความเสียหายประการใด จะมีผลดำเนินการตามกฎหมายที่บัญญัติไว้สูงสุด
◦หากมีกรณีพิพาท สองฝ่ายยินยอมให้ดำเนินการทางกฎหมายระหว่างกัน
◦กฎหมายที่กล่าวถึงในข้างต้น ได้แยกพิจารณากับกฎหมายในส่วนของการคุ้มครองผู้บริโภค โดยจะพิจารณาแยกกันหรือรวมกันตามข้อพิจารณาของผู้มีอำนาจตัดสิน

top