ประกาศข่าวสาร

กำหนดการแข่งขันรอบออฟไลน์ BPT ASIA 2019

กำหนดการแข่งขันรอบออฟไลน์ BPT ASIA 2019

การแบ่งกลุ่มแข่งขันรอบออฟไลน์

ผู้เล่นที่ได้รับบัตรเชิญ จะต้องเปิดใช้งาน และจะได้รับ email เปิดใช้งานสำเร็จ ผู้เล่นที่ได้รับบัตรเชิญสามารถเลือกกลุ่มการแข่งขันได้ 1 กลุ่ม โดยมีให้เลือกทั้งหมด 3 กลุ่ม

กลุ่ม A - "Main Event - Day 1 A" วันที่ 29 มิถุนายน เวลา 15:00 น.

กลุ่ม B - "Main Event - Day 1 B" วันที่ 30 มิถุนายน เวลา 13:00 น.

กลุ่ม C - "Main Event - Day 1 C" วันที่ 1 กรกฎาคม เวลา 16:00 น.

ผู้เล่นกลุ่ม A และ B มีโอกาส re-entry หมายถึงการซื้อเข้าใหม่ ส่วนผู้เล่นกลุ่ม C ไม่มีโอกาส re-entry ถ้าหากผู้เล่นกลุ่ม C แพ้ จะไม่สามารถซื้อเข้าใหม่ได้

 

เกณฑ์การเลือกกลุ่ม

  1. ผู้เล่นแต่ละคนสามารถเข้าแข่งขันได้กลุ่มละครั้งเดียว ไม่สามารถเข้าแข่งขันซ้ำได้ในวันเดียวกัน
  2. ผู้เล่นสามารถใช้บัตรเชิญรอบออฟไลน์ 1 ใบ เข้าแข่งขันในกลุ่มที่ระบุได้ 1 กลุ่ม หากต้องการเข้าร่วมกลุ่ม ABC ทั้ง 3 กลุ่ม จะต้องใช้บัตรเชิญ 3 ใบ และเปิดใช้งานเลือกสมัครเข้ากลุ่มแต่ละกลุ่มให้ถูกต้อง
  3. ผู้เล่นที่มีบัตรเชิญ 3 ใบ และเปิดใช้งานสมัครเข้าแข่งขันกลุ่ม A, กลุ่ม B และ กลุ่ม C พร้อมกัน จะสามารถเข้าแข่งขันได้ทั้งกลุ่ม A, กลุ่ม B และกลุ่ม C

 

*ผู้เล่นต้องติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า เพื่อเลือกกลุ่มที่ต้องการสมัคร

top