ประกาศข่าวสาร

รายละเอียดสำคัญรอบออฟไลน์ BPT ASIA 2019

รายละเอียดสำคัญรอบออฟไลน์ BPT ASIA 2019

        ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านที่ผ่านเข้าสู่รอบออฟไลน์กรุณาศึกษารายละเอียดต่อไปนี้ให้ดี เพื่อให้สามารถเข้าแข่งขันตามกำหนดได้อย่างราบรื่น และป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดระหว่างการแข่งขัน

กำหนดการและคำชี้แจ้งการแข่งขันหลักมีดังต่อไปนี้ ผู้เข้าแข่งขันกรุณาอ่านรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มที่ตนเองสมัครไว้

 

เงื่อนไขและกติกาการแข่งขันหลักมีรายละเอียดสำคัญดังต่อไปนี้ ผู้เข้าแข่งขันควรศึกษาอย่างละเอียดก่อนเข้าสู่การแข่งขัน

 

การจัดสรรรางวัลในการแข่งขันหลักรอบออฟไลน์จะแบ่งตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ซึ่งมูลค่ารางวัลอย่างเป็นทางการจะประกาศ ณ สนามแข่งขันอีกครั้ง โดยตัดสินจากจำนวนผู้สมัคร

 

การแข่งขันหลักในแต่ละรอบ มีระดับอัตราเดิมพันและการใช้ระบบวางเดินพันแรกแบบเต็มจำนวนดังต่อไปนี้

 

top